Adobe Illustrator CC

Tải xuống Adobe Illustrator CC dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Phiên bản trả phí hoàn toàn
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
2017

Tải xuống Adobe Illustrator CC

Tải xuốngdành cho Windows

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Vì lý do kỹ thuật, liên kết Tải xuống miễn phí của Softonic liên kết đến trang tải xuống của nhà phát triển. Bạn phải tạo một tài khoản Adobe miễn phí để tải xuống tệp. Liên kết phiên bản dùng thử sẽ khởi chạy một ứng dụng Adobe dựa trên Java sẽ tải tệp xuống máy tính của bạn
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Vì lý do kỹ thuật, liên kết Tải xuống miễn phí của Softonic liên kết đến trang tải xuống của nhà phát triển. Bạn phải tạo một tài khoản Adobe miễn phí để tải xuống tệp. Liên kết phiên bản dùng thử sẽ khởi chạy một ứng dụng Adobe dựa trên Java sẽ tải tệp xuống máy tính của bạn

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác